NAMA : SITI MASNIZA BINTI SAKIMIN
UMUR : 23 TAHUN
AHLI : 2013

Latar belakang

Merupakan seorang wanita yang bekerja tetapi ingin meningkatkan kemahiran dalam penggunaan komputer dan Microsoft Office

Sebelum penggunaan ICT/ penglibatan PI

Tidak mahir menggunakan komputer dan kurang pengetahuan tentang Microsoft Office serta fungsinya

Selepas penggunaan ICT/ penglibatan PI

Sudah tahu cara menggunakan Microsoft Office terutama dalam penggunaan Words, semakin pantas menaip dalam menyelesaikan tugasan yang diberi. Selain itu, beliau juga boleh menggunakan email dengan baik.