Rajah 1 : Peta daerah Kota Tinggi

BILANGAN PENDUDUK

Bilangan Penduduk : 4,403 orang

Pecahan Bilangan Penduduk Mengikut Jantina 

Lelaki     :     1,762 orang

Wanita   :     2,641 orang

BILANGAN PENEMPATAN

629 Buah Rumah

KELUASAN TANAH KAMPUNG

342.97 ekar

KELUASAN TANAH YANG DIUSAHAKAN 

 Perumahan      :     299.90 ekar

Premis Awam :     27.85 ekar

Tanaman        :      2.40 ekar

Ternakan       :      1.50 ekar

 Lain-lain        :      6.00 ekar